O podkarpaciu

Logowanie

Nie masz jeszcze konta?

Strona główna

Wydarzenia


Grudzień 2018
Nd Pn Wt Śr Cz Pt So
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Nowe firmy

Reklama

Ankieta

Jak oceniasz serwis www.podkarpacie.info?

Regulamin Konkursu literackiego „Podróże Włóczykija”

  » Strona główna / Regulamin Konkursu literackiego „Podróże Włóczykija”


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU LITERACKIEGO „PODRÓŻE WŁÓCZYKIJA”.

Jury konkursu krajoznawczo-literackiego „Podróże włóczykija”  postanowiło przyznać następujące miejsca uczestnikom konkursu:

1.Autorowi tekstu - „Tam gdzie wino samo się rodzi” –  1 miejsce - Paweł Wójcik
2.Autorowi tekstu – „W krainie królów i poetów” – 2 miejsce – Krzysztof Reczek
3.Autorce tekstu – „Odgłos stawianych kroków”  - 3 miejsce - Urszula Kopeć

Pozostałym uczestnikom postanowiono przyznać honorowe nagrody pamiątkowe,
za udział w konkursie.

Nagrody zostaną przesłane na adres wskazany przez uczestników konkursu, dlatego też prosimy zainteresowane osoby o wskazanie adresów, na które nagrody główne i honorowe należy wysłać.

Serdecznie gratulujemy!


W imieniu jury konkursu:

Przewodnicząca Anna Strzelecka
Robert Bańkosz

 

Konkurs literacko-krajoznawczy
"Podróże włóczykija"


organizatorzy:
PODKARPACKI PORTAL INFORMACYJNY www.podkarpacie24.pl
Stowarzyswzenie Przewodników Turystycznych "Karpaty" - Sanok
Bieszczadzkie Towarzystwo Cyklistów - Ustrzyki Dolne


Honorowy Patronat:
Marszałek Województwa Podkarpackiego
Burmistrz Miasta Sanoka
Wydawnictwo "Bezdroża" Kraków

 

Regulamin Konkursu  literackiego „Podróże Włóczykija”
Organizator i czas trwania Konkursu
1. Organizatorem Konkursu literackiego „Podróże Włóczykija” są: portal internetowy www.podkarpacie24.pl, Bieszczadzkie Towarzystwo Cyklistów w Ustrzykach Dolnych, Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych „Karpaty” w Sanoku.
2. Konkurs rozpoczyna się w  sierpniu  2006 r. i trwać będzie do 30 marca 2007 r.
3. Terytorium Konkursu jest obszar krajów Euroregionu Karpackiego.

Uczestnictwo w Konkursie
4. Konkurs ma charakter otwarty, jego uczestnikiem może być każda osoba, niezależnie od wieku, dorobku literackiego oraz przynależności do związków twórczych, zamieszkała na terytorium krajów Euroregionu Karpackiego, która prześle na adres Organizatora Konkursu, z dopiskiem Konkurs literacki „Podróże Włoczykija”, pracę konkursową własnego autorstwa, o charakterze krajoznawczym, przewodnikowym, popularyzującym walory przyrodnicze i kulturowe krajów karpackich.
5. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie jury z ramienia Organizatora Konkursu ani ich rodziny.

6. Praca przesłana na Konkurs musi stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej udział w Konkursie, wcześniej niepublikowaną i nie nagradzaną w innych konkursach, zgodną z tematyką Konkursu i nie może równolegle brać udziału w innych konkursach.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany werdyktu i odebrania nagrody, jeśli praca zgłoszona na Konkurs otrzymała nagrody lub wyróżnienia w innych konkursach.

8. Przesyłając pracę na Konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie. Przesyłając pracę na Konkurs, uczestnik wyraża tym samym zgodę na wykorzystywanie swoich danych do celów Konkursu, mając jednocześnie prawo wglądu do nich oraz ich poprawiania. Dane osobowe uczestników pozyskane dla celów Konkursu nie będą udostępniane osobom trzecim.

Zasady Konkursu
9. Każdy uczestnik Konkursu może przesłać tylko jedną pracę. Praca musi być polskojęzyczna. Nie dopuszcza się prac zespołowych.
10. Nadesłana na Konkurs praca pozostaje w dyspozycji Organizatora i nie będzie odsyłana.
11. Na Konkurs przyjmowane są różne formy prozatorskie, takie jak: opowiadanie, nowela, esej, reportaż, relacja, felieton, dziennik, pamiętnik itp, w formie czterech egzemplarzy wydruku komputerowego lub maszynopisu formatu A4. Konieczne jest załączenie wersji elektronicznej. Mile widziane jest załączenie zdjęć w wersji elektronicznej, nie wpłynie to jednak na ocenę pracy.
12. Prace konkursowe należy podpisać (imię i nazwisko, data urodzenia, adres, adres korespondencyjny, telefony,
e-mail) oraz krótką notę biograficzną.)
 15. Prace należy zgłaszać na Konkurs do 30 marca 2007 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Komitet Organizacyjny Akcji „Podróże Włóczykija” Redakcja „Podkarpacie24.pl” ul. Grzegorza z Sanoka 6, 38-500 Sanok, z dopiskiem Konkurs literacko-krajoznawczy „Podróże Włóczykija”.
Jury, wyniki Konkursu, nagrody, publikacje
16. Jury Konkursu stanowią:
Anna Strzelecka – redaktor, literat, pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sanoku,
Janusz Szuber – poeta
Krzysztof Kmieć – podróżnik, artysta grafik, pracownik naukowy UJ.
Wiesław Banach – dyrektor Muzeum Historycznego w Sanoku, historyk sztuki, autor licznych publikacji z zakresu historii sztuki
Katarzyna Winnicka – historyk sztuki, autor licznych publikacji poświęconych historii sztuki, pracownik naukowy Muzeum Historycznego w Sanoku
Krzysztof Plamowski – Prezes Bieszczadzkiego Towarzystwa Cyklistów, autor licznych publikacji krajoznawczych
Stanisław Orłowski – Prezes Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych „Karpaty”, autor licznych publikacji krajoznawczych
Tomasz Święch – właściciel portalu podkarpacie24.pl, podkarpacie.info, bieszczady24.pl, esanok.pl, sanok24.pl
Robert Bańkosz – wiceprezes Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych „Karpaty” w Sanoku, pracownik Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta ds. turystyki, autor licznych publikacji turystycznych.
Organizator zastrzega sobie ewentualną zmianę składu Jury.

17. Planowany termin rozstrzygnięcia Konkursu to początek kwietnia 2007 r.
18. Osoby nagrodzone i wyróżnione w Konkursie zostaną poinformowane o werdykcie jury za pośrednictwem poczty elektronicznej; Organizator skontaktuje się również z autorami nagrodzonych i wyróżnionych prac telefonicznie. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone publicznie.
19. Uroczyste rozdanie nagród i wyróżnień odbędzie się w kwietniu 2007 r.
20. W Konkursie przewidziano nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatorów oraz sponsorów Konkursu:
 Jury może przyznać wyróżnienia w postaci nagród rzeczowych.
Za wygrane nagrody rzeczowe nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.
s21. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród bądź do ich nieprzyznania. Jego decyzje są ostateczne.
22. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w internecie.
23. Wytypowane przez Jury prace konkursowe mogą być opublikowane w mediach, na stronach internetowych Organizatora, w jednokrotnej zwartej publikacji pokonkursowej oraz w materiałach Organizatora, fundatorów nagród i patronów medialnych bez honorarium  tylko w ramach promocji,  zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.).
24. Organizator zastrzega sobie prawo do redakcji i dokonania skrótów publikowanych prac, a także do publikacji ich fragmentów.
 
Inne postanowienia
25. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych:

www.podkarpacie.info/strona_glowna/regulamin_konkursu _literackiego_„podroze_wloczykija"

Pytania i uwagi prosimy kierować:
 
tel: 605588446
e-mail:
ihor@wp.pl

Ostatnia modyfikacja: 2007-05-21
Copyright 2003 - 2006 © Podkarpacie.info